Propera reunió entre Associació i Alcaldia


L’Associació sol·licita anualment una reunió amb l’alcaldia de Manresa per tractar els temes de més rellevància que afecten la zona industrial, per poder fer-ne un seguiment durant l’any en curs. Per al 2016 la reunió s’ha concretat el dia 23 de març. Com que aquesta trobada tan sols es fa un cop l’any, és molt important treure’n el màxim profit i plantejar les qüestions que els empresaris creguin més rellevants. Cal traslladar als responsables municipals les prioritats que Pont Nou té, és a dir:

  • Que necessitem?
  • Que cal millorar?
  • Quines dificultats tenim per desenvolupar la nostra activitat amb normalitat?

Proposeu-nos tot el que cregueu que hauríem de tractar en aquesta reunió.