Reunió anual Associació Els Trullols amb l’alcaldia


Demà dimecres 23 de març hi ha programada la reunió de treball que anualment l’Associació celebra amb l’Ajuntament de Manresa, per tractar els temes de més rellevància que afecten el polígon industrial del Pont Nou. En aquesta reunió hi assistiran càrrecs de la Junta Directiva de l’entitat, i es trobaran amb la regidora de promoció econòmica, la Sra. Àuria Caus, per tractar els següents temes:

MANTENIMENT

  • Voreres Av. Pirelli
  • Organització del manteniment, neteja de les herbes i jardineria de la zona industrial
  • Reparació del ferm dels carrers
  • Consideracions posteriors de les obres de millora al Camí Vell de Rajadell
  • Arranjament tram de carrer vora el riu

GESTIONS

  • Petició nom de carrer
  • Reorganització de les places d’aparcament al carrer sense nom

PROJECTES NOUS

  • Instal·lació d’un nou plànol del polígon
  • Crematori Pont Nou II

Un cop finalitzada la reunió, procedirem a informar a totes les empreses del Pont Nou dels resultats obtinguts sobre aquestes qüestions, i dels acords a què s’hagi pogut arribar.

,