Informació reunió amb l’Ajuntament de Manresa


Tal i com us vàrem informar, el passat dimecres 23 de març varem celebrar una reunió amb la Regidora de Promoció Econòmica Sra. Àuria Caus, en representació de l’Ajuntament de Manresa. Per part de la nostra Junta Directiva hi van assistir el President Sr. Catllà, el secretari Sr. Serra, el tresorer Sr. Gómez i el Vocal Sr. Artigas.

 

A continuació, per temes us informem del resultat i els acords.

MANTENIMENT

  • L’Ajuntament admet que cal intervenir en les voreres de l’Av. Pirelli i acorda estudiar la  proposta de fer-ho amb personal de plans d’ocupació. Restem a l’espera de rebre resposta definitiva i de fer-ne el seguiment.
  • Neteja d’herbes i jardineria de la zona industrial. Dins dels contractes de manteniment de les zones verdes de la ciutat, també estan incloses les zones del Pont Nou (costat de la llera del riu), així com els voltants de la zona esportiva del Congost.  Tret d’això, no hi ha res més. Les herbes que poden sortir a les voreres de l’Avinguda Pirelli, com a la resta de la ciutat, les retiraran el servei de neteja, prèvia petició de l’Associació.  En aquest punt caldrà la col·laboració de les empreses associades per detectar-ho hi comunicar-ho a l’administració de l’Associació.
  • Reparació del ferm dels carrers. L’Ajuntament va comunicar als representants de l’Associació que ha encarregat una auditoria sobre l’estat dels carrers de tota la ciutat (inclosos els del Pont Nou). Aquesta auditoria els indicarà les necessitats de reforç de paviment que té Manresa i les prioritats. Consultaran el resultat de l’auditoria pel que fa a l’Av. Pirelli i ens en informaran.
  •  Obres de millora al Camí Vell de Rajadell. Es comprometen a fer revisar totes les qüestions derivades de les obres amb el personal tècnic de l’Ajuntament i aportar solucions per resoldre-ho.
  • Arranjament tram de carrer vora el riu. La resposta sobre aquest assumpte, també es refereix al resultat de l’auditoria que estant pendents de rebre. En farem el seguiment.

GESTIONS

  • Petició de nom de carrer. Es tramitarà formalment la petició del nom des de l’Associació.
  • Reorganització aparcament carrer sense nom. La proposta de l’Associació es consensuarà amb les empreses afectades i es peticionarà als serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa.

PROJECTES NOUS

  • Instal·lació d’un nou plànol de Pont Nou. Respecta a la instal·lació d’un nou plànol a l’accés del polígon un cop s’ha sortit de l’eix i s’arriba al trencall de doble direcció Pont Nou – Rajadell, es comprometen a estudiar tècnicament l’emplaçament.
  • Crematori. L’Ajuntament està tractant aquest assumpte amb els propietaris de les finques de Pont Nou II.

 

Aquestes són les qüestions que varem tractar amb la Regidora Àuria Caus. Caldrà des de l’Associació fer el seguiment de tots el temes.