Revisió xarxa d’hidrants

Revisió xarxa d’hidrants

Posem en coneixement de les empreses, que l’Associació a través de Protecció Civil de Manresa ha sol·licitat formalment una revisió de l’estat i del funcionament de tots els hidrants que hi han al Polígon Industrial Pont Nou.