Informació reunió Construcció Crematori Pont Nou


Ahir al vespre es va celebrar la reunió informativa sobre la construcció del servei de tanatori i crematori al Polígon Industrial de Pont Nou. Va dirigir el regidor Sr. Marc Aloy.

 

En la mateixa es va expressar:

  • La necessitat de que la ciutat pogués oferir aquest servei als ciutadans igual que ho fan les principals ciutats veïnes.
  • El requisit de trobar una ubicació adequada, prop de cementiri municipal i en terrenys industrials que permeten aquest ús.
  • La urbanització de la parcel.la.
  • La durada de les obres prevista en 1 any i 8 mesos.
  • El compliment de la llei de medi ambient d’àmbit autonòmic i les d’àmbit local, per obtenir la llicència d’activitat i d’obres.
  • El desmentiment dels rumors sense cap fonament tècnic, en quan a la perillositat de la instal·lació al·legats per part d’una empresa del mateix sector.
  • Intentar aprofitar aquesta obra per actuar en la urbanització del tram estret del camí vell de Rajadell, en aquest cas amb contribucions especials que afecten directament als 3 propietaris.
  • Tenir en compte les afectacions en el transit durant les obres en el camí vell de Rajadell. 

En cas que alguna empresa necessiti alguna informació més en detall, preguem es posi en contacte amb l’Associació al 93 877 41 56 o per e-mail a info@pontnou.cat.