Reunions amb la regidoria d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, per millorar la seguretat de vianants i esportistes que transiten per Pont Nou


En les darreres dues setmanes, ens hem reunit amb el Regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, David-Aaron López.

 

L’Ajuntament vol millorar la seguretat dels vianants i esportistes que transiten pel Pont Nou, per aquest motiu han proposat un canvi de direcció dels carrers.

 

Posterior a aquestes dues reunions, l’Associació va presentar alternatives, que millorant una mica alguns espais consideràvem que garantien la seguretat dels vianants.

 

És per això, que en aquest mes de juliol, al Camí Vell de Rajadell s’hi faran millores com ara la tallada d’herbes, retirada de runes, moviments de terres i millora de la senyalització vertical i horitzontal.

 

Aprofitant aquesta reunió, també ens vam reunir amb la propietat de la finca que hi ha davant de la subestació elèctrica de Fecsa-Endesa, per intentar arribar a un acord, Ajuntament – Propietat i Associació per retirar el mur de la finca, i ampliar la calçada circulatòria.

 

Us anirem informant de qualsevol novetat que es produeixi.