Plànol interactiu

Navega sobre el mapa i descobreix les empreses


OLIVA TORRAS S.A
Camí de Rajadell 8-12
Telèfon 93 872 97 33
www.olivatorras.com


MAQUINÀRIA AGRÍCOLA PUIG S.L
Telèfon 93 872 91 89
Av. Pirelli Nº 1

PNEUMÀTICS MORROS TRULLÀS C.B
C/ Torroella 9
Telèfon 93 872 51 56
www.morrostrullas.com


MANRESA NET A SEC SL
C/ Monistrolet 19
Telèfon 93 875 04 36

TALLERES JUAN DIEGO SCP
C/ Vilatorrada 3-5
Telèfon 93 875 01 33
www.soldadurajd.com


METÀL·LIQUES IGLESIAS SILCRIS SL
C/ Vilatorrada 22
Telèfon 93 872 71 12


AUTO PUIG
Av. Pirelli 66
Telèfon 93 875 05 73

PULIDOS GÓMEZ YESTE SL
Av. Pirelli 43 bx
Telèfon 93 872 71 52
www.pulidosgomezyeste.com

SOLUCIONES MECÁNICAS INTEGRALES 2000 SL
C/ Vilatorrada 24
Telèfon 93 113 05 06
www.smi2000.com


TECMEC-TF 2014 SL
Av. Pirelli 33
Telèfon 93 875 38 10
www.tecmec.net


LA BRA SERIA
Av. Pirelli 78 bx
Telèfon 93 872 48 07

PIRELLI NEUMÁTICOS SAU
Av. Pirelli 53-59
Telèfon 93 875 80 00
www.pirelli.com

NOU MOTOR 96 SL
Av. Pirelli 14
Telèfon 93 875 80 00
www.noumotor.com

INOXFORMA SL
Av. Pirelli 18
Telèfon 93 872 98 00
www.inoxforma.com


FUSTERIA JOAN MIRALDA
Av. Pirelli 2
Telèfon 93 872 76 46

FERIMET SL
C/ Torroella 23-25
Telèfon 93 725 57 33
www.ferimet.com


ESPARBÉ SA
Av. Pirelli 1 Nau 4
Telèfon 93 875 22 11
www.esparbe.com

MAXION WHEELS ESPAÑA SL
C/ Lemmerz 41
Telèfon 93 875 37 00
www.maxionwheels.com

PALETS SANFELIU S.L.
Av. de la Pirelli, 34
Telèfon 938 751 914
http://embalatgessanfeliu.com

INOX DESIGNERS
Av. de la Pirelli, 22
Telèfon 910 884 080
http://www.inoxdesigners.com

MAAT QUALITY
Av. de la Pirelli, 1 - Nau 5-6
Telèfon 910 884 080
http://maatquality.com/

MARCEL SOLER, S.A.
Av. Pirelli, s/n (Apartat de correus 46)
Telèfon 93 872 98 42
http://www.marcelsoler.com

Accedeix al mapa original en PDF