MARCEL SOLER, S.A.


Serveis de grues mòbils autopropulsades i desvallestament d’automòbils.